Nagroda Akademii Fonograficznej FRYDERYK 2019
Głosowanie

Jak głosować

 • Głosować można tylko w aktualnie trwających głosowaniach. Na liście głosowań można je rozpoznać po tym, że w kolumnie Status widnieje napis Głosowanie aktywne, zaś nazwa głosowania jest aktywnym linkiem.
 • Aby zagłosować, należy być uprawnionym do oddania głosu. To, że się jest uprawnionym do wzięcia udziału w jednym głosowaniu, nie oznacza uprawnień do innych głosowań.
 • Aby zagłosować, należy najpierw pobrać kod swojej karty. W tym celu proszę kliknąć na nazwę odpowiedniego głosowania, a następnie wpisać swój adres e-mail w wyżej położony formularz. Jeśli jesteś uprawniony do tego głosowania, pojawi się odpowiedni komunikat, a na Twój adres zostanie wysłany kod Twojej karty. Możesz go w ten sam sposób wysyłać na swój adres ponownie, ilekroć będziesz go potrzebować, dopóki nie wrzucisz karty do urny lub dopóki głosowanie się nie zakończy.
 • Jeśli masz już kod karty, należy kliknąć na nazwę odpowiedniego głosowania, a następnie wprowadzić ten kod w niżej położony z widocznych formularzy.
 • Kartę do głosowania można dowolnie wiele razy odkładać na później. Jeśli chcesz to zrobić, kliknij przycisk Odłóż na później znajdujący się na karcie. Tak zamkniętą kartę można wielokrotnie otwierać tym samym kodem i w taki sam sposób, jak otworzyłeś ją po raz pierwszy. Można też nanosić tam dowolne zmiany. Tracisz tę możliwość dopiero w momencie wrzucenia karty do urny bądź zakończenia głosowania.
 • Jeśli chcesz definitywnie oddać głos, kliknij na przycisk Wrzuć do urny znajdujący się na karcie. Po jego wciśnięciu nie będzie już możliwe pobranie tej samej karty ani dokonanie jakichkolwiek zmian. Dopiero gdy wrzucisz Twoją kartę do urny, oddasz ważny głos. Jeśli tego nie zrobisz do końca głosowania, stracisz prawo do głosu.
 • Odłożyć bądź wrzucić można tylko taką kartę, która jest poprawnie wypełniona. W tym celu każda z kategorii musi być wypełniona poprawnie. W przypadku głosowania z użyciem pól wyboru typu tak-nie oznacza to najczęściej, że w każdej kategorii można zaznaczyć najwyżej jedno pole na tak. W przypadku głosowania z użyciem list wyboru, na przykład takich: oznacza to najczęściej, że w każdej kategorii każda opcja z wyjątkiem domyślnej - "brak głosu" lub coś bliskoznacznego - może być zaznaczona co najwyżej raz.
 • W przypadku karty wielostronicowej należy najpierw wybrać stronicę, na której chce się oddać dany głos, a następnie oddać ten głos i kliknąć przycisk Zatwierdź. Nie oznacza to ani odłożenia karty, ani wrzucenia jej. Oznacza tylko, że zmieniono zdanie na jednej ze stron i można wówczas od razu głosować na innych stronach, odłożyć kartę na później, bądź wrzucić ją, rezygnując z oddania reszty głosów.
 • Należy pamiętać, że zamknięcie przeglądarki bez uprzedniego wciśnięcia Odłóż na później lub Wrzuć do urny spowoduje zapomnienie wszystkich wprowadzonych przez użytkownika zmian od momentu otwarcia karty.
 • Podczas głosowania, a w szczególności od momentu otwarcia karty do momentu jej odłożenia bądź wrzucenia, należy nawigować po stronie za pomocą linków i przycisków umieszczonych na stronie bądź na karcie. Używanie innej formy nawigacji, w szczególności przycisków Wstecz, Dalej lub Odśwież w przeglądarce, jak również ręczna manipulacja adresami URL, może spowodować wykonanie przez system czynności niezamierzonej przez użytkownika, z przedwczesnym wrzuceniem karty do urny włącznie.
 • Nie wolno otwierać więcej niż jednej karty do głosowania jednocześnie z jednego komputera, nawet jeśli karty dotyczą różnych głosowań i/lub różnych uprawnionych. Kartę otwartą za pomocą kodu należy odłożyć na później lub wrzucić do urny, inaczej system nie pozwoli otworzyć nowej karty.
Copyright © 2008-2019 by ZPAV. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Onyx Sp. z o.o.